Grundböcker Rollformulär Regelark Noveller

Påbörjade produkter/under arbete
Allt som är under produktion just nu och ungefär vilken status de är i. Än så länge så är allt fortfarande i produktion och när något kan bli färdig finns det inget svar på.

- Grundbok

Grundboken kommer att innehålla allt som behövs för att spela rollspelet VEUS samt en beskrivning om själva världen i vilken allt utspelar sig. Grundboken kommer att innehålla runt 300 sidor med över 50 illustrationer och inspirerande design. En tanke finns att släppa grundboken uppdelar i fyra eller fem mindre delar men inget är bestämt. Just nu så är arbetet fokuserat på att färdigställa en version som kommer att testspelas av tidigare ej inblandade personer under året.

- Rollformulär

De två sidiga pappers formulär vilka spelarna använder för att skriva ner sina rollpersoner. De genomgår ständig revidering varje gång spelet testas men är i sin helhet färdiga.

Förhandsvisningar: Sida 1 | Sida 2


- Regelark

Regelarken kommer att användas under spelets gång för att snabbt ta fram de viktigaste reglerna och tabeller som finns tillgängliga i grundboken. Det är nu planerat för tvp ark som vardera är två sidor och som tar han om varsit område vilka är karaktärsskapande samt strid, skador & läkning.

- Noveller

Än så länge så är en novell som utspelar sig i det som kallas för VEUS sagan vilken innefattar allt som har med VEUS att göra, även saker som händer innan och efter den värld som beskrivs i grundboken. Novellen som skrivs på just utspelar sig efter och heter "VEUS Saga: Återfunnet öde".

Planerade/kommande produkter
Hit hör sådant som faktiskt kommer att påbörjas vid mån av tid.

- Äventyr

I grundboken så finns det ett antal äventyrsförslag som hjälper spelarna att komma igång. Det finns även planer för ett flertal äventyrsböcker som kommer att vara på runt 10 till 20 sidor stycken.

- Moduler

Detta är moduler till världen som även kan innehålla vissa speciella regler. Tänka moduler är "världen efter", "världen före" och "undergångens år" som alla tar upp spelbara tidsperioder före och efter den värld som beskrivs i grundboken.

- Novell

Fler noveller som utspelar sig före och efter "Återfunnet öde" är påtänka men det finns egentligen inte skrivit förutom några sidor med idéer, tankar och grundläggande handling.

- Spelledarformulär

Likt rollformulären som är till för spelaren så ska spelledarformulären underlätta för spelledaren att hålla koll på rollpersonerna, spelledarpersoner och annat under spelet gång samt mellan spelmöten.

Möjliga produkter koncept & idéer
Till denna lista så hamnar sådant som skulle vara kul att ta fram och skriva men som inte är prioriterade eller är så löst påtänkta att det krävs mycket för att ens påbörja dem.Copyright © 2011 Filip Stjernberg